Συνδεθείτε

Ποιοι θα λάβουν τα 5000 ευρώ για την δημιουργία e- shop

Ποιοι θα λάβουν τα 5000 ευρώ για την δημιουργία e- shop

Ποιοι θα λάβουν τα 5000 ευρώ για την δημιουργία e- shop 

Σήμερα 24 Μαρτίου εκπνέει η προθεσμία  για τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο. Όλοι εκείνοι δηλαδή που μπορούν  να υποβάλουν αίτηση προκειμένου  να λάβουν έως 5.000 ευρώ για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση του ηλεκτρονικού́  τους καταστήματος. 

Σε κάθε επιχείρηση που πληρεί τις προυποθέσεις, θα αποδίδεται το παραπάνω ποσό για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες).  Σκοπός είναι η  ανάπτυξη και διαχείριση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Εφόσον η επιχείρηση διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020, τότε αυτό είναι εφικτό να αναβαθμιστεί με δικαιούμενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1.500 ευρώ. 

 Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 80 εκατ. Ευρώ.  Τα 31,46 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας. Τα 15,515 εκατ. ευρώ θα τα μοιραστούν οι περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιόνιων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.  Η Αττική θα λάβει τα 25,042 εκατ. ευρώ, η Στερεά Ελλάδα 3,542 εκατ. ευρώ, και 4,438 εκατ. ευρώ η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.   

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν 

Η συγκεκριμένη δράση στηρίζει μεσαίες, μικρές και πολύ́ μικρές επιχειρήσεις λιανικού́ εμπορίου που  

-Διατηρούν φυσικό κατάστημα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή.  

– Που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ. 

 Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν την χρηματοδότηση  διακρίνονται σε: 

– Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
– Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
– Να έχουν το λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
– Να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
– Να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
– Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
– να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. 

Ποιοι θα λάβουν τα 5000 ευρώ για την δημιουργία e- shop

Επιλέξιμες δαπάνες 

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά. 

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *